:: Портфолио ::

Разделени в 3 категории, в менюто в ляво ще откриете всички по значителни проекти, които съм реализирал в последните 9 години.

Като информация, към всеки проект ще откриете име на фирмата, град в който се намира, с какви технически средства е реализиран проекта както и препратка към сайта.

Брой реализирани проекти по раздели:

- хотели и мотели - 23
- заведения - 14
- други - 37

 

<<= Моля изберете обект от менюто в ляво.